Εταιρεία
Ημερομηνία ίδρυσης: 29/05/2018, 
 
κλάδος που δραστηριοποιείται: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, 
 
έδρα: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34,11745,ΑΘΗΝΑ  , 
 
επωνυμία: ΙΡΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , 
 
διακριτικός τίτλος: ΙΡΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΚΕ , 
 
ΑΦΜ: 800991850 , 
 
Δ.Ο.Υ.: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ (ΙΖ', ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ), 
 
Αριθμός ΓΕΜΗ: 146483501000 
 
 
 
διαχειριστής: ΚΙΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ